Цени

Слаб сезон 01.06 до 10.07 Силен сезон 10.07 до 30.08
къща 180 лв 220 лв
стая за 2 души – 1бр. От типа 28 лв 35 лв
стая за 3 души – 2бр. От типа 30 лв 40 лв
апартамент за 8 души – 1бр. От типа 90 лв 120 лв

Енигма Дизайн 2016